CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LISHI

SẢN PHẨM
  • MáY NéN KHí / 空气压缩机
  • Máy sấy khí / 空气干燥机
  • BìNH KHí / 空气罐
  • BỘ LỌC KHÍ CHÍNH XÁC / 精密过滤器
  • VậT Tư TIêU HAO / 三滤配件
  • Phụ kiện lọc /  过滤器
  • PHụ KIệN MáY NéN KHí /空压机配件

H 4.png

Máy sấy khí-空气干燥机
BìNH KHí-空气罐

BìNH KHí-空气罐

副标题

BỘ LỌC KHÍ CHÍNH XÁC-精密过滤器

BỘ LỌC KHÍ CHÍNH XÁC-精密过滤器

副标题

产品展示
上一页 1 下一页
AIwBCAAQAhgAIL3gmdgFKMr09IUFMIAPOIAK
  

Công ty tuân theo "triết lý liêm chính, chia sẻ, hợp tác và cùng có

lợi, tuân thủ" để phục vụ, Uy tín của "mục đích kinh doanh trước

đây, cam kết khuyến mãi trực tuyến và ngoại tuyến và chất lượng

cao và bảo mật cao Hàng hóa, với tinh thần trung thực và vinh

quang để cung cấp cho người dùng những sản phẩm vừa ý ..……

Danh sách tin tức
网站首页                产品专区                新闻介绍                关于我们
Cuộc gọi dịch vụ 24 giờ
0274-3616228
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LISHI
Số 1138, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu 4, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Viet Nam
Facebook,Zalo,WeChat : 0985 818 987         微信,Facebook,Zalo: 0328 277 818
Tex: 0274 3616 228        Fax: 0274 3616 226      lishi1138@gmail.com